Obec Girovce

Obec Girovce je doložená z roku 1408 ako Gerauich, Gerauicz, Gerowicz, neskôr ako Gerouych, Geronych (1410), Gerocz (1430), Gyrowcze (1773), Girovce (1920). Patrila panstvu Stropkov, v 18. stor. Vécseyovcom, v 19. stor. rodine Larischovcov. V roku 1598 mala 6 port, v roku 1715 mala 7 opustených a 4 obývané domy, v roku 1787 mala 11 domov a 106 obyvateľov, v roku 1828 mala 15 domov a 111 obyvateľov. Pracovali v lesoch, zaoberali sa chovom dobytka a pastierstvom. V rokoch 1880-1900 sa mnohí vysťahovali. V 19. storočí bola v obci píla.

Za 1. ČSR sa obyvatelia popri poľnohospodárstve zaoberali remeslami a pracovali v kameňolome. Od 4.10.1944 patrila obec do oblasti obsadenej partizánskym zväzkom Čapajev a skupinami Požarskij a skupinou kpt. Majorova. Nemci obec úplne zničili. V rokoch 1946-1948 poskytol štát občanom finančnú a materiálnu pomoc na postavenie domov.

V súčasnom období v obci žije 60 obyvateľov. Časť obyvateľov pracuje vo Vranove n. T., Strážskom, v Košiciach aj ako súkromne hospodariaci roľníci.