Voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta SR 2024

OBEC GIROVCE, 094 06 GIROVCE 13

MENOVACÍ DEKRÉT

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre VOĽBY PREZIDENTA 2024

Za zapisovateľku volebnej komisie v Girovciach pre VOĽBY PREZIDENTA 2024, ktoré sa uskutočnia 23.03.2024 a 06.04.2024 menujem

Mgr. Juliánu Leškovú

Adresa : Girovce 22

Bc. Jana Lešková, starostka obce

V Girovciach dňa 29.01.2024Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Obec Girovce pre Voľby prezidenta 2024 vyhlásené na deň 23.03.2024 a 06.04.2024 

 utvorila 1 volebný okrsok a určila volebnú miestnosť – kultúrny dom Girovce.

Bc. Jana Lešková

Starostka obceO Z N Á M E N I E

Obec Girovce v súlade s ustanovením §169 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :

obecgirovce@gmail.com


VOĽBY PREZIDENTA SR 2019O Z N Á M E N I E

Obec Girovce v súlade s ustanovením §169 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :

obecgirovce@gmail.com