TRIEDENÝ ZBER ODPADOV

TRIEDENÝ ZBER ODPADOV

KALENDÁR VÝVOZOV

SÚŤAŽE, HRY


OZNÁMENIE O ÚROVNI VYTRIEDENIA A VYZBIERANÝCH MNOŽSTVÁCHPREČO TRIEDIŤ ODPAD


ČO PATRÍ A NEPATRÍ DO TRIEDENÉHO ZBERU 


VZN O NAKLADANÍ S KO A DSOKALENDÁR TRIEDENÉHO ZBERU


PREČO TRIEDIŤ ODPAD


SÚŤAŽE A HRY


ČO PATRí A NEPATRí DO TRIEDENÉHO ZBERU