Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do EP 2024

OBEC GIROVCE, 094 06 GIROVCE 13

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebne komisie

pre Volby do Európskeho parlamentu 2024, ktoré sa budú konať dňa 08.06.2024,

Za zapisovateľku do okrskovej volebnej komisie Girovce menujem

Mgr. Juliánu Leškovú

Kontakt:

Mobil : +421 908 380 366

Email: leskova.july@gmail.com

Adresa : Girovce 22

Bc. Jana Lešková, starostka obce           Dňa 14.03.2024

O Z N Á M E N I E

Obec Girovce v súlade s ustanovením §169 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :

obecgirovce@gmail.com


Voľby do EP 2019

Vložte svoj text