AKTUÁLNE

KAMPAŇ AKO POSTUPOVAŤ PRI VÝPADKU ELEKTRICKEJ ENERGIE

Obce a mestá vranovského okresu dávajú odpoveď na otázku - Ako postupovať v prípade výpadku elektrickej energie na odbernom mieste?

Cieľom tejto informačnej kampane je ponúknuť verejnosti užitočné rady a odporúčania pre riešenie praktických situácií.

Výpadok elektrickej energie je možné nahlásiť prostredníctvom poruchovej telefonickej linky 0800 123 332 alebo elektronicky cez web stránku www.vypadokelektriny.sk, kde získate aj informácie o plánovaných odstávkach.

Hlásenie cez poruchovú telefonickú linku je časovo náročnejšie. Telefonická linka je prioritne obsluhovaná umelou inteligenciou a pri nevyriešení problému umelou inteligenciou operátorom.

Hlásenie cez webovú stránku www.vypadokelektriny.sk je jednoduchšie a rýchlejšie. Podmienkou k nahláseniu výpadku je mať k dispozícii smartfón a mobilné dáta/mobilný internet.

Upozornenie! Ak pri nahlásení nedodržíte postup VSD, a.s., môže vám byť udelená sankcia za neoprávnený výjazd.

Kompletný návod, ako správne postupovať, nájdete v letáku, ktorý spracovala a oficiálne vydala Východoslovenská distribučná, a.s. Môžete si ho vytlačiť a umiestniť na viditeľné miesto v domácnosti, aby ste v prípade potreby vedeli rýchlo reagovať.

Bez pomoci od štátu vysoké ceny elektrickej energie a plynu obce a mestá nezvádnu. Realita posledných dní sú vysoké nedoplatky za rok 2022 a vysoké zálohové faktúry na rok 2023. 

POMOC PRE OBCE A MESTÁ - ŽIADNA. 

Obce a mestá podržali štáť počas Covidu aj utečeneckej kríze. Teraz potrebujú pomoc obce a mestá, aby sme mohli ďalej poskytovať služby obyvateľom v plnom rozsahu.

"Mestám a obciam zhasína nádej" - protest 30.1.2023

Vážení obyvatelia, 

pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve "Mestám a obciam zhasína nádej," podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme  verejné osvetlenie a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých rozhodnutí vlády a to, čo v tomto období najviac potrebujeme, je rýchla a efektívna pomoc od vlády." Obecný úrad bude od 3.11.2022 z dôvodu hospitalizácie a PN zatvorený. V neodkladných záležitostiach kontaktujte zástupkyňu starostky Danielu Revákovú 


Veterinárny lekár MVDr. Babjak oznamuje, že zajtra, tj. 3.11.2022 o 11.00 hod. pri obecnom úrade bude očkovať psov a mačky staršie ako 3 mesiace. Očkovanie je zo zákona povinné vykonať 1x ročne Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov, ktoré bolo na území našej obce vytriedené v roku 2021.


Združenie miest a obcí Slovenska vstúpilo do štrajkovej pohotovosti od 19.5.2022, a k tomuto kroku pristupuje aj obec Girovce ako člen ZMOS. Obec Girovce tak reaguje na vládny návrh, ktorý výrazne zasiahne do rozpočtu každej samosprávy, ale aj na dlhodobý prístup štátu k mestám a obciam.


ODVOLANIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA POŽIAROV


Združenie FÉNIX - združenie na ochranu a presadzovanie ľudských práv dáva do pozornosti možnosť bezplatnej pomoci. Aj vďaka nemu sa obyvatelia obce dozvedia o ďalších príkladoch dobrej praxe, ako aj o tom, čo sa považuje za rozpor s dobrými mravmi alebo kedy sú nekalé obchodné praktiky v spotrebiteľských zmluvách zakázané.


VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU


ZACHOVANIE NEMOCNICE VRANOV N.T.

Určite všetci registrujete informácie o optimalizácii siete nemocníc (OSN) v rámci celého Slovenska. V rámci navrhovanej OSN sa už nepočíta s Vranovskou nemocnicou ako "akútnou" nemocnicou, čo pre nás, resp. pre obyvateľov nášho regiónu znamená výrazné zníženie poskytovanej zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici:

- Redukciu oddelení

- Zánik pôrodnice

- Redukciu lôžok

- Redukciu pracovných miest

- Pacient, ktorý bude potrebovať pomoc rýchlej zdravotnej služby (záchranky), bude presmerovaný do nemocnice Humenné, Michalovce, Trebišov alebo dokonca až do Prešova, či Košíc

Podľa podkladov, ktoré boli medializované v polovici júna 2021 je na zozname nemocníc, ktorých sa výrazne dotkne OSN aj Vranovská nemocnica a preto by sme mali spojiť sily a zabojovať za našu nemocnicu.

Na základe dohody petičného výboru sme sa rozhodli zorganizovať PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIE obyvateľov okresu Vranov nad Topľou v piatok 10.9.2021 o 16:00 hod pred MsD. Na tomto protestnom zhromaždení chceme vyjadriť hlasný nesúhlas s optimalizáciou siete nemocníc.

Chceme Vás požiadať, aby ste svojou osobnou účasťou podporili zachovanie nemocnice v okrese Vranov nad Topľou.

Zároveň bude spustená petícia za zachovanie nemocnice. Zber podpisov pod petičné hárky sa bude realizovať v každej obci v okrese pod záštitou starostu/primátora a za pomoci zamestnancov OcÚ/MsÚ a poslancov obecných/mestských zastupiteľstiev, ale aj za pomoci iných inštitúcií (školy, občianske združenia a podobne).


OZNAM!: Na súkromnom pozemku v našej obci bola dnes nájdená podhodená otrávená návnada na hlodavce ukrytá v mäsovom výrobku. Upozorňujem chovateľov psov a mačiek, ale hlavne rodiny s malými deťmi, aby boli ostražití a intenzívne si všímali okolie a podozrivé predmety na svojich pozemkoch.

Vyzývam tiež k zdržaniu sa takéhoto konania, aby nedošlo k nešťastiu, ktoré môže skončiť s fatálnymi následkami. 


Výjazdové očkovanie v obciach


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru


Výpočet miery vytriedenia KO za rok 2020


Domácnosti, v ktorých je niekto covid pozitivny - oznámte poštovej doručovateľke buď telefonicky, oznamom na bránke "KARANTENA" . Je to v záujme ochrany a čo najmenšieho rizika ďalšej nákazy. 


Opatrenie COVID-19 platné od 1.1.2021

Vláda od Nového roka sprísňuje opatrenia proti šíreniu nákazy koronavírusom. Opatrenia platia od 1. 1. 2021 od 05.00 h.

Vláda zakazuje:

stretávanie ľudí mimo tých v spoločnej domácnosti,

ubytovanie nových hostí v hoteloch a rekreačných zariadeniach, už ubytovaní hostia môžu v zariadeniach ostať, no bez možnosti predĺženia pobytu,

prevádzku všetkých lyžiarskych stredísk,

otvoriť kostoly pre verejnosť,

konzumovať jedlá v exteriéri prevádzok, služba "vezmi si so sebou" bude povolená,

zamestnanie bude len z domu, výnimku budú mať na základe rozhodnutia zamestnávateľa tí, ktorým to povaha ich práce neumožňuje.

pobyt v prírode bude povolený v rámci okresu, v Bratislave a v Košiciach v rámci mestskej časti.

Policajné hliadky budú námatkovo kontrolovať dodržiavanie pravidiel. Obmedzenia majú predbežne platiť do 24. 1. 2021 do 24.00 h.

Výnimku zo zákazu majú aj naďalej cesty do zamestnania či za výkonom podnikateľskej činnosti, ak nie je možná práca z domu, výnimku má tiež cesta do potravín, k lekárovi, do lekárne, drogérie, kvôli starostlivosti o blízku osobu a vlastné hospodárske zvieratá, výnimku má venčenie spoločenských zvierat do 1 000 metrov od bydliska, cesty na pohreb, poštu, do banky, poisťovne, čistiarne, čerpaciu stanicu, autoservisu a na testovanie.