AKTUÁLNE

Výpočet miery vytriedenia KO za rok 2020


Domácnosti, v ktorých je niekto covid pozitivny - oznámte poštovej doručovateľke buď telefonicky, oznamom na bránke "KARANTENA" . Je to v záujme ochrany a čo najmenšieho rizika ďalšej nákazy. 


Opatrenie COVID-19 platné od 1.1.2021

Vláda od Nového roka sprísňuje opatrenia proti šíreniu nákazy koronavírusom. Opatrenia platia od 1. 1. 2021 od 05.00 h.

Vláda zakazuje:

stretávanie ľudí mimo tých v spoločnej domácnosti,

ubytovanie nových hostí v hoteloch a rekreačných zariadeniach, už ubytovaní hostia môžu v zariadeniach ostať, no bez možnosti predĺženia pobytu,

prevádzku všetkých lyžiarskych stredísk,

otvoriť kostoly pre verejnosť,

konzumovať jedlá v exteriéri prevádzok, služba "vezmi si so sebou" bude povolená,

zamestnanie bude len z domu, výnimku budú mať na základe rozhodnutia zamestnávateľa tí, ktorým to povaha ich práce neumožňuje.

pobyt v prírode bude povolený v rámci okresu, v Bratislave a v Košiciach v rámci mestskej časti.

Policajné hliadky budú námatkovo kontrolovať dodržiavanie pravidiel. Obmedzenia majú predbežne platiť do 24. 1. 2021 do 24.00 h.

Výnimku zo zákazu majú aj naďalej cesty do zamestnania či za výkonom podnikateľskej činnosti, ak nie je možná práca z domu, výnimku má tiež cesta do potravín, k lekárovi, do lekárne, drogérie, kvôli starostlivosti o blízku osobu a vlastné hospodárske zvieratá, výnimku má venčenie spoločenských zvierat do 1 000 metrov od bydliska, cesty na pohreb, poštu, do banky, poisťovne, čistiarne, čerpaciu stanicu, autoservisu a na testovanie.